25.1.2014. – Story: Dragan Ristić Kal – Me sijum tikno revolucioneri

25.1.2014. – Story: Dragan Ristić Kal – Me sijum tikno revolucioneri

Sar preperutno ko romano nacionaliteti akava muzikanti kergja autentikano bendi Kal kova ple butikeribaja buvleste ki lumia peravela o stereotipia baš akava džijani.Thaj džik sakodive sikljola so si odova te ovel pe jeri(dat), majdžanlo si leskere čhave e sajdinen o turlipa.

Džikote rodaja džovapi ko pučibe ka muka li pal amende nesavo izi, motivirinaja amen e gzamploncar taro individue kaskere anava sare džanena. O muzikanti Dragan Ristič(41), avgo manuš ko beogradeskoro world-music  bendi Kal, inspiracia arakhlja ko bukja tar arteskere džene kola ple muzikaja peravena sine o stereotipia thaj buhljarena sine kamibe. Sar preperutno ko romano nacionaliteti, leskiri mangin si te kerel diso pali so ka ovel prependžardo.

Haing: http://www.story.rs/intervju/36717-dragan-ristic-kal-ja-sam-mali-revolucionar.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*