25.1.2014. – The Huffington Post: E Jobbik-eskoro lideri Gabor Vona hazri baši khuvibe ki Bari Britania, protestia planirime ko vizitakoro vakti

25.1.2014. – The Huffington Post: E Jobbik-eskoro lideri Gabor Vona hazri baši khuvibe ki Bari Britania, protestia planirime ko vizitakoro vakti

O protestantia si hazri te sikaven pi holi ko vakti tari paluni vizita tar ekstremistikani dahinalo hungariakoro političari ko London, džikote o aktivistia kerena rodipe ko paluno momenti e sekretareske baš andrune pučiba te na mukel pe e Jobbik-oveske Gabor Vona te khuvel ki Britania.

Numa, nane nišania taro Home Office kaj ka avel dži bimukin. Vona lela than ko arakhibe hungariakere dizutnencar ko London trujal so si avazia kaj ov šaj ka lel than ki džipherdi čhipota savatone rakjate.

Jobbik, kova si bute dženencar ko Evropakoro Parlamenti si pendžardo pali anti-semitikane thaj anti-romane vakerina.

Haing(anglikani čhib): http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/01/25/jobbik_n_4663984.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*