29.1.2014. – subotica.com: Trinto Srbia – Jobik arakhela pe Srbia 5 berš ničea

29.1.2014. – subotica.com: Trinto Srbia – Jobik arakhela pe Srbia 5 berš ničea

Havljaribe tari politikani prganizacia „Trinto Srbia“:

Nekobor divesa pala ko incidenti koleste „Jobik“ sikavdilo gndinaja kaj si but džanlo te pendžarkera e publiko tar amari diz thaj phuv e karanencar soske valjani te ova gajlime e čhipotaja tar akava phiribe.

Kerela pe lafi baši partia „Phiribe baši majšukar Hungaria“ fundirime ko 2003.berš, savi ko publik propagirinela antisemitizmo, rasizmo thaj ideje taro Mikloš Horti. I partia savi aktivno butikerela ko Hungarcongoro akošibe ko sa o raštre ko pašutnipe čhudibaja taro Trianoneskoro phanlolafi thaj vakerinencar kolen šungjam thaj angleder nesavo dive kana vakerela sine pe baši „purabale thana“ thaj „ čhinljarde thana“.

Jekajek valjani te akcentirina thaj e mediumenge te ikera sama kaj Jobik si pire prezententencar amare publikoste thaj politikate kola si jekajekhe ideologiasa. „ O phiribe baši hingariakiri pakjiv“ fundirime ko 2009.berš sar avgo misafirikergja e Jobik-oskere prezidente Gabor Vona, taro tgani but vizite thaj idologikane dromarina sine trampime, a anglal nesavo vakti ko publik ikljiljam sine haljovkerindor so tergjola pala ki manipulacia taro Phiribe baši hungariakiri pakjiv e arakhibaskere situaciaja.

Haing: http://www.subotica.com/vesti/treca-srbija-jobik-je-u-srbiji-prisutan-vec-5-godina-id18215.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*