30.1.2014. – authintmail.com: Ε Ηungaria-kere Rroma došaqerde ko škole ćhavenqe ulavde zarurencar

30.1.2014. – authintmail.com: Ε Ηungaria-kere Rroma došaqerde ko škole ćhavenqe ulavde zarurencar

Ʒikana Hungaria diqela te integririnel plo baro rromano minoriteto, reliqvia tar edukaciako sistemi kθtar komunistiqano vaht ʒal poadarig te kerel disproporcionalna gende kθtar e rromane ćhave ane škole siklenqe bišajipanca ko siqlyovipe.

Ani raštraki škola Petofi ko Qyonqyos, 80 kilometre dur kθtar e Budapešta, bareder gendo kθtar e ćhave ko berša maškar panʒ thaj 18 si Rroma. Von šaj te dikhen pe sar lošale qiljavena qilja thaj ćitrinena ćitre, a salde nekozom si diqimnasqe pharipanca. E školako direktori Eva Katalin Darudit qi mangel te phenel kozom lendar si Rroma, vakerindo baš AFP kaj si mamuj o kanuni te „kategorizirin pe e ćhavre pal etnikano preperutnipe“.

Haing (anglikani ćhib): http://www.authintmail.com/article/europe/hungary-roma-condemned-special-needs-schools

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*