6.1.2014. – romea.cz: Čehiakiri Republika – o arti si džezakerdo, numa o bajrakoja rumime tari rig taro sporteskere dumodendutne nane interesna e birokratenge

6.1.2014. – romea.cz: Čehiakiri Republika – o arti si džezakerdo, numa o bajrakoja rumime tari rig taro sporteskere dumodendutne nane interesna e birokratenge

O arteskoro dženo Tomaš Rafa so džezakerdo sebepi leskoro sigendeskoro eksponiribe čehiakere-romane bajrakoja. Jekajek tretmani haljovela pes, zaruri si te del pe thaj odolenge kola hramonkerena anava taro pe dizja ko raštrakoro bajrako ja ko vaver čhani ruminena la, soske o kanuni baš istemalkeribe raštrakere simbolia vakerela kaj o bajrako nikana na valjani te ovel meljakerdo, pharavdo ja škrtime.

Haing (anglikani čhib): http://www.romea.cz/en/features-and-commentary/reportage/czech-republic-art-is-fined-but-flags-defaced-by-sports-fans-don-t-bother-bureacrats

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*