4.2.2014. – politics.hu: I Raʒi alusarqa BRO savi ka moldaqerel i kompenzaciă baši Rromengoro mudaripe, vaqerela o ministeriumi

4.2.2014. – politics.hu: I Raʒi alusarqa BRO savi ka moldaqerel i kompenzaciă baši Rromengoro mudaripe, vaqerela o ministeriumi

I Raʒi alusarqa BRO te skicirini šema baši kompenzaciă o ʒivdinkerde thaj familie taro Rromengere mudaripanqere viktimiă 2008/2009, vaqerdo si ko ministeriumi baši manušikane resursiă MTI dujtodiveste.

I Raʒi adoputinqa dekreti baši kompenzaciăkoro qeribe e pukniqerde thaj pašutnenqe e viktimenqe thaj alusarqa e ministre baši manušikane hakoja Zoltan Baloge te ovel dajatvime e proceseskere butiqeribasqe, vaqerdo si ko havljaribe.

Šov manuša saikerindor jekhe panʒeberšengere čhavre mule ko enja atakoja kola sine qerde mamuj rromane familie maškar juno 2008.thaj avgusto 2009.ko gava ki centralnikani thaj dakšinali Hungariă. Panda panʒ manuša sine serioznikane puknencar.

Haing (anglikani čhib): http://www.politics.hu/20140204/govt-assigns-ngo-to-draft-roma-murder-compensation-says-ministry/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*