5.2.2014. – rfi.fr: O terne Rroma lena buqarno ʒandipe ki Franciā

5.2.2014. – rfi.fr: O terne Rroma lena buqarno ʒandipe ki Franciā

Kθtar 1.januaro o Rromancoja thaj Bugariā si hakoja te aplicirinen savo te si buqake ki Evropa. Akava saiqerela 20-30.000 Rroma kobor si notiqerdo kaj si ki Franciā. NUma, xari lendar si ni č ale edukaciāsa thaj but našti te drabaren ja xramonen franciākere  č ibasa, agjaar so o šajdipa buqarnipasqe si limitirime plus si diskriminaciā. Sigende si vazdime Romcivic proekto kova si resarinasa te del e terne Rromenge kola ʒivdinena ko  č orole thana buqarno ʒandipe… dendor piko vavere ʒenenqe ki rromani khedin.

Haing (anglikani  č ib): http://www.engliš.rfi.fr/france/20140205-The-Romcivic-project-gives-young-roma-work-experience

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*