7.2.2014. – ljudskaprava.gov.rs: O ničeqerina kθtar o kanuni bašo nacionalnikane konsiliă akanaske ko takati

7.2.2014. – ljudskaprava.gov.rs: O ničeqerina kθtar o kanuni bašo nacionalnikane konsiliă akanaske ko takati

O Ministeriumi bašo niămi thaj raštrakere  šerutnipa ko sigutno vakti sa e nacionalnikane konsilenqe ka den havljaribe kaj Ʒi avibe ko takati i deciziă  kθtar o Konsitucionalesqoro takati kolaja si qerde o ničeqerina  kθtar o Kanuni bašo nacionalnikane minoritetenqere nacionalnikane konsiliă si notiqerde bikonsitucionalnikane thaj poadarig nakhena o isipasqere ničeqerina, vakerqa avdive i direktorka ki Kancelariă bašo manušikane thaj minoritetengere hakoja Suzana Paunovič.

Oj liparqa kaj ko rodipe taro Bo šnjakonqoro nacionalnikano khedipe thaj Albanconqoro Nacionalnikano konsili, sar thaj i Koordinaciă kθtar nacionalnikane konsiliă erati si iqerdo arakhibe koleste lele than thaj prezententiă  kθtar o Ministeriumi bašo niămi thaj raštrakoro  šerutnipe ki tema o palpalunipa  kθtar andi deciziă  kθtar Konstitucionalesqoro adalati koleste than lele prezententiă tare sa nacionalnikane konsiliă.

Haing : http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/626-odrede-zakona-o-nacionalnim-savetima-za-sada-na-snazi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*