8.2.2014. – B92: Vaqer NA e bimanqipaskere lafiqeribasqe ko Internet

8.2.2014. – B92: Vaqer NA e bimanqipaskere lafiqeribasqe ko Internet

O Ministeriumi baši terne thaj sporti ki Republika Serbiă vazdinqa kampanja thaj inicirinqa formiribe Nacionalnikano komiteti baši mareba mamuj bimanqipaskoro lafiqeribe ko Internet.

I kampanja si resarinasa te ovel drom e negativnikane palpalunipanqe ki virtuelnikani lumiă, te qerel majresibasqoro thaj arakhlo sajber than sa e terne internetesqere istemalqerutnenqe.

Jekhajekh, resarin si minsakoro vazdibe baši asari tar aktivipa ki virtuelnikani lumiă ko aktivipa ki čačutni lumiă.

O nacionalnikano komiteti baši mareba mamuj bimanqipaskoro lafiqeribe anqa deciziă i centralnikani čhipota e kampanjaqiri, sebepi Dive arakhutno interneti 11.februaro, te ovel ko čačak.

Haing: http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=02&dd=08&nav_category=12&nav_id=809909

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*