8.2.2014. – European Jewish Press: Akharina te na mukel pe e hungariăkere ekstremnikane dahinale partiăke Jobbik te iqerel politikano khedipe ki nekanutni sinagoga

8.2.2014. – European Jewish Press: Akharina te na mukel pe e hungariăkere ekstremnikane dahinale partiăke Jobbik te iqerel politikano khedipe ki nekanutni sinagoga

Akana ko takati si o talemiă te mujalqerel pe i esktremnikani dahinali thaj anti-semitikani partiă Jobbik avutno kurko te iqerel politikano khedipe ko than kova nekana sine sinagoga ki diz Eštergom.

I sahni jaudienqiri khedin akale dizjate savi arakhela pe 46km(29 milje) utarale tari Budimpešta sine mudardi ko vakti taro Holokausti. E sinagogaja avdive legarela lokalnikani raƷi sar kulturnikano centro.

Haing (anglikani čhib): http://www.ejpress.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48007&catid=6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*