1.3.2014. – TAMIRINAJA KHEDINA- ČHAVENQERE AMALA

1.3.2014. – TAMIRINAJA KHEDINA- ČHAVENQERE AMALA

Evropaqoro kher ko Slavonski Brod зala poaθarig aktivipaça çar kotor θaro proekti ,,Tamirinaça khedina- čhaveqere amala,,

Avdive si xramoçarde phanlelafiã baši deibe biiranibasqere love panзe khedipanqe kola nakhle ko publik kontesti. Lafiqerela pe bašo khedipe Bebrinica, Khedipe Lima, Drakhin rromane khedipa ki Hrvatska Slavonski Brod, čhavenqoro teatro ,,Ivana Brlič Mažuranicb,, thaj dikhlãrutnengoro khedipe,,Mihaljevica,, θaro Slavonski Brod. çahno moldipe  θaro suporti si truyal 20.00 evriã, a reçarin si te šaydaqerel pe kvalitetno čhavenqoro zuraribe, ulavdeste ko ruralna thana. O barvale thaj turli programe θare ça panз khedipa ka qeren pe θar avgo marso majgeči 30.septebro.

Haing: http://sbtv.hr/vijesti/item/888-gradimo-zajednice-prijatelje-djece

One comment

  1. zekir disoran

    radujnekla man so kherena buti upri i romani problematika tari politikakiti thaj kulturakoro dikhipe mangava tumengje but baro anglunipe thaj ako lazimi tumengje diso racunen nem man kaj sijum tumencar but baro seljami mandara me sijum taro skopje romano makedonsko afirmirimo poeti isto kherava buti upreder e romani problematika so dzanava thaj kobor tale mle mozna kvalitetja thaj kvantitetja ka pomozinav tumen ako manglen te ova ki kulturakiri informativno produkcija panda jekfar but bao seljami thaj oven mangje bakhtale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*