2.3.2014. –  LAURA BELEZOROVA POXARI KHUVELA KO Uθar θarO BARE TEKSTOSQERE XRAMUTNE

2.3.2014. – LAURA BELEZOROVA POXARI KHUVELA KO Uθar θarO BARE TEKSTOSQERE XRAMUTNE

 Laura Belezorova θaro Lviv ki Ukraina savi akana зivdinela ki Ložnica ko žalac ki Sloveniă sa majrodime tekstosqoro xramutno!

 I talentirime Laura Belezorova vaqerqa avdive e Romenqere Nevimatanqere Informaciăqere Agenciăqe kaj si la baro talenti bašo tekstosqoroxramutno thaj зipherqa kaj manqela te qerel barabarbuti e kompozitorencar θari зiănesqiri thaj baxlanaqiri muzika thaj kaj upri baza θari lengiri muzika xramonela lafiă e terne afirmativno thaj biăfirmativno estradakere čerenĕnqe. I rajoni Laura amare agenciăqe vaqerqa kaj e tekstenqoro xramovibe bašo gilă si komplicirime proceso majbut θari poeziă sosqe o lirikano kotor si salde jek komponenta θaro teksti.

Laura koja poxari khuvela ko uθar θaro penзarde teskstosqere xramutne, si rakli savi manqela o зivdipe, rakli savi manqela pe tekstonca te dromarel kori čačutno kamibe pe testoncar, rakli savi sigate ka arakhel drom зi vile θaro buteder mangutne e baxlanaqere thaj зiănesqere muzikaqe thaj te lelărel lenqere vile dendor зi зanibe kaj buteder valăni ma te bistren o kamiăbi θaro tekstosqere xranutne nekole gilengere sosqe jek gili baxlanaqiri ja зiănesqiri athinela θaro teksti, a e tekstosqere xramutnen khoni na liparela.

Ko agor I terni tekstosqiri xramutni laura belezorova amenqe phenqa kaj laqere tekstiă šaj te gilăven buteder čerenă θaro phuviă θaro nekanutni SFRJugoslaviă sosqe bute gilăvutnenqe kolen kontaktirinqa phenqe kaj manqena lakere tekstiă.

Haing: NIAR

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*