21.5.2014, romea.cz – ,,O biomanglipe e Rromenqo naj te kerol tumenqe o ӡivdipemajlaćho”

21.5.2014, romea.cz – ,,O biomanglipe e Rromenqo naj te kerol tumenqe o ӡivdipemajlaćho”

Aver paramića si paramića kaθar o manuš savo sasa brutalno mardutno soske sas Rrom, thaj molutni se vi te lipardŏl kaθar e majbut sebepura. Sar supervisor, vov sas prbmnutno e butăke moldutnimasqe kolegenqo, so kaya paramića kerol crra banalno –feri kaj si vov numaj Rrom a e manuše save dikhlărel si ultra danesimasqo ӡeno.

Kerdilo o atak, aj o kerdutno laćharda duj aver manuša te keren e doš. Kava aver svaturençar sasa ,,rodutno” maripe.

O aćhipe e intervjuesqo si dikhljutno pe anglikani ćhib. Po http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-republic-hating-the-roma-won-t-make-your-life-better

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*