23.5.2014, NIAR – Telegramo e prezidentosqe thaj e premijeresqe

23.5.2014, NIAR – Telegramo e prezidentosqe thaj e premijeresqe

Bajram Haliti fotoE tragediăsa savi arakhla e Serbia i pala o bionapirutno mataeriălno afsos savo anda ӡi ko hasaripe e manušenqe ӡidimatanqe, e Nevimatanqi informativno agencia e rromenqi bićhalda telegramo dukhavimasqo e Serbiăke prezidentosqe e Tomislav Nikolićesqe thaj e premijeresqe e Aleksandresqe Vučić.

O Bajram Haliti, redaktori , ano alav sa e kethane bućarnenqo NIAR anθar e raštrat haj rigutnipe ano teskto e telegramosqo sikavda dukh feri o bibahtalipe e Serbiăke thanbešutnenqo thaj maškar lende baro gindo e rromane naciăke thaj avere minoritetenqe jekhorake. ,, Garanto sem kaj e Serbia ka arakhel zor te nakhavel e natinӡa thaj kaj kethane savore pale te ćera o rumimo. E Familie save xasarde pire pašutnen khanći našti kovljarel, aj amari mangin si te vakaren lenqe kaj naj korrkore“,, akcentisarda ano telegramo.

,,E Rroma save si bututne ane phari sociăano situacia an kaya katastrofa aćhile bi khanćesqo, aj kado ni aćhadas len kaj i kaθar kado ćorripe te ćidinin humanitarno mažutipe savorrenqe. ,,vakarelpes maj dur ano telegramo.

O NIAR katar o kerdipe e katastrofako ćhuta sa pire kapacitetura ano dikhlăripe e kerimasqo po tereno thaj diya piri kontribucia ano informišipe e forutnenqo, maj anglal e rromenqo.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*