23.5.2014, romea.cz – Hungaria: o foro del e ćorre Rromenqe love te ӡan gothar

23.5.2014, romea.cz – Hungaria: o foro del e ćorre Rromenqe love te ӡan gothar

E Čehiăko radio raportisarel kaj e komunake funkcionera ane utar hungariăko foro Miškolc ande decizia po kontroverzno čhandipe e ćorre manušenqe thanenqe majanglal thanardutne e rromane manušençar. Tela o alav te laćhardol o geto, von planirin te den ӡike duj milionura hungariăke forintura (6.600  Eura) saiktone familiăke  savi ӡal anθar o foro thaj del svato kaj najte irisavol pal pale maj crra pala panӡ berš.

O Miškolc na lel pes e pućimasa kaj bi kal manuša trubuna te ӡan. Jekh purani rromni savi trajisarel an jekh kaθar o kvarto e pašutne forosqo sikada pes bi dujegoӡenqo pe kava pućipe. Kodla save trajisaren odoring mangen te aćhen pe teritoria e forosqi.

Xajing (anglikani ćhib): http://www.romea.cz/en/news/hungary-town-offers-impoverished-roma-money-to-move-away

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*