24.6.2014, The Telegraph – E atakuime rromane čhavre ano Pariz sine le „ romni vi duj čhavre“

24.6.2014, The Telegraph – E atakuime rromane čhavre ano Pariz sine le „ romni vi duj čhavre“

O rromano tinejƷeri mardo Ʒi meribe θari masa so linčuisarda le vi muklă le te merel ko supermarketesqere vorda ko Pariz-esqoro kvarti si le romni vi duj čhavre pe darxiăle phuvjate Rromuniă, phenena raportiă.

I Ʒuvli so phenol kaj si leski romni, Pamela, phendas kaj o atako sine motivirime,, bimangipasa,, kori Rroma vi kaj najsa la nevimata vašo po rrom θaro bilačho atako ko 13.juno.

Ko video emituime ko nevimata ki rromuniăqiri televiziă Antena 3, voj vi o manuš kolesqe phenol pe kaj si e ternesqoro dajo lafiqerde vaši lenqi dukh sebepi atako upro 17-beršalo kova dujtodi sa panda si ki medicinaqi koma ko xospitali ano Pariz, a o doktoriă vaqerde kaj lesqo xali cera ulo majlačho.

Xaing(anglikani čhib): http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/10921948/Roma-boy-attacked-in-Paris-had-wife-and-two-children.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*