25.6.2014, ERRC – Hungariăqiri diz hazri te „paldel“ pe rromen

25.6.2014, ERRC – Hungariăqiri diz hazri te „paldel“ pe rromen

O Evropaqo centro vaši rromenqere xakoja ERRC gajlime si sebepi siqendesqoro dekreto өaro lokalna raзe kova si qerdo te paldel e Rromen өaro Miškolc, šerutni diz ani dakšinali Hungariă. ERRC bičhaldas pe xakajale analize e Evropaqere komisiăqe čitrindor o bikanhunipe өar akaja akciă, apelirindor e Evropaqere komisiăke te lelărel akciă mamuj Hungariă soske lakoro loklano dekreto phaglărdas o EU kanuni. I lokalno rromani khedin qerela publik khedipe ani diz avdive ki te protestirinel mamuj e raзanqi akciă ano Miškolc.

E dizjaqere raзe өaro Miškolc lelărde dekreto vašo sociălno thanaqeribe kova efektivno rodela o Rroma te legaren pe avral e dizjaqere simantre-зidendor nevo kotor ko xistoriăti vaši Rromenqoro cidlăribe akale dizjaөar.

Xaing(anglikani čhib): http://www.errc.org/article/hungarian-city-set-to-expel-its-roma/4293

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*