28.6.2014, e-novine – Phiribasa mamuj bimangipe

28.6.2014, e-novine – Phiribasa mamuj bimangipe

Akciă θaro BRO akava berš nišanqerdi si e solidaritetesqe θari LGBT khedin e rromane khedinasa, phiribasa Ʒi than kote si mudardo o Dušan Jovanović, kolesa bičhaldo si mesaži kaj o bimangipasqe bilačhipa nikana na kamla pe palem te oven ani Serbiă mamuj nikaste vi kaj trubul te marel pe sakan mamuj sa o čhaniă ksenofobiă, rasizmo, homofobiă,šovinizmo vi bimangipe kori turli sasoitnipasqere grupe vi individue.

Xaing: http://www.e-novine.com/drustvo/105620-etnjom-protiv-mrnje.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*