28.6.2014, romea.cz – Slovakiă-qoro pherdoxahayalo vaši rromani khedin ka legarel plesutno žurnali- nane li odova nafer konkurenciă?

28.6.2014, romea.cz – Slovakiă-qoro pherdoxahayalo vaši rromani khedin ka legarel plesutno žurnali- nane li odova nafer konkurenciă?

I kancelariă θaro Pherdoxakayalo ki slovakiăqiri RaƷi vaši rromani khedin-USVRK ka avaziqerel plesutno žurnali telal anav Romane Nevipena. Resarin θar kava magazini si te del majbut informacie e komunenqe vi terenesqere buqarnenqe kola lena than ko proektiă vaši rromani khedin.

E nevimatanqoro serveri Teraz.sk haberidela kaj USVRK lelă 30.000 EUR vašo dizajn vi žurnalesqoro avaziqeribe θari programa vaši subvencie θari Kancelariă ki slovakiăqiri RaƷi telal anav „ Kultura θaro nacionalna minoritetiă 2014“.

Vaši 2014.berš planirime si deš edicie θaro magazini. Rroman Čonka, šerutno vi Ʒovapiălo redaktori θar isipasqoro žurnali θari rromani khedin Romano nevo l’il, paqala kaj akava nevo magazini ka ovel anglunipasa upri vavera sar raƷaqoro proekti. Čonka jekajek phenela kaj o nevo magazini ka ovel politikane suportesa soske Petr Polak si parlamenθarco vi anglal OlaNO partiă.

Xaing(anglikani čhib): http://www.romea.cz/en/news/slovak-plenipotentiary-for-romani-community-to-run-own-journal-is-it-unfair-competition

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*