30.5.2014, B92 – O pativalipe e xakajenqo najsode trubul

30.5.2014, B92 – O pativalipe e xakajenqo najsode trubul

O arakhavutno e forutnenqo o Saša Janković pe bešutni e Kidimasqi e manušikane xakajenqi thaj minoritetenqe xakajenqo thaj bijandipnasqo barabaripe e lingonqo, diya o raporto kaθar e buti pire instituciăko e nakhle beršesqo.

E forutnenqe arakhavutnesqe ano nakhlo berš rodle mašutipe 23.000 manuša, a liăpes 4.705 krisutne vastuše feri kaj si doša 66 čhandimata e manušikane xakajenqo so si 18 procentura maj but se 2012. berše.

E majdukhavutne grupe e forutnenqe vađe si e ekstremne ćorre, ćhavorre, ӡuvliӡeya, persone e invaliditetesa, manuša e etnosikane minoritetenqe, e manuša saven naj muklipe, našutne thaj ćhordardutne, LGBT grupe, e manuša sve keren buti pe manušikane xakaya, sar vi e kritikane rajipena, lindindoj vi e žurnalisten.

Xajing: http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=05&dd=30&nav_category=12&nav_id=854982

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*