31.5.2014, NIAR – Fadil Hrustić: Trubul te zorărdel e kethani butì maškar e dejikani phuv e India thaj e diăspora

31.5.2014, NIAR – Fadil Hrustić: Trubul te zorărdel e kethani butì maškar e dejikani phuv e India thaj e diăspora

fadil hrustic2O Fadil Hrustić. Komesari e diăsporako ane Lumiăki organiyacia le Rromenqi vakardas: e ,,Nevimatanqe informativno Rromenqe agenciăke“ : Sar komesari e diăsporako sa vaxt ka insisitirsarav kaj ane Matica India thaj ӡenutna e EU, e majbare angažimasa thaj zurardo prbmnipe, kerutnisavol o anglalipe ano agordipe bututne pućimatanqo kaθar o baro manaj e diăsporake, ulavdutne e arakhavimasqe e nacionalno, kulturako thaj svuntutno identiteto ane raštre an save trajisaren.

E Lumiăki organiyacia e Rromenqi arada si la pale te sikavel thaj laćharel e phurda e kethane butikeripnasqe thaj kadala phurda aven so maj zurale“ , agordisarda o Fadil Hrustić.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*