6.6.2014, ibtimes.co.uk – E ungrijako kriselin ni mukel o akharipe e Jobbikosqi ultra dahnutni“

6.6.2014, ibtimes.co.uk – E ungrijako kriselin ni mukel o akharipe e Jobbikosqi ultra dahnutni“

E ungrikani ultra-naciolistikani partia Jobbik našti te varnanisavol sar ultradahnesutni kaθar e rig e emiterenqi, mamuj e kontroverzno krisutni e ućutne raštrake kriselinesqi.

O Ućutno kriselin zurărel kaj o komerciălno  TV staciono ATV phangla o krisi kana akharda e Jobbik ,, parlamentarno ultra-dahnesutni partia ko 2012. berš, feri kaj sikada po gndipe a na laćho saiktovaktesqo ćaćipe.

O Jobbik zurarda ka o ATV phagla o staututarno bimuklipe pe pire korrkore manglipnasqo žurnalesqo komentarišipe. E medijenqi regulatorni institucia si pe rrig e Jobbikosqi kontra e TV stacionura, saj i pala kado inӡarda pe telutni krisesqi instanca.

Xajing (anglikani ćhiob): http://www.ibtimes.co.uk/hungary-court-forbids-calling-jobbik-far-right-1451532

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*