15.7.2014, ERRC – O majučo krisi ki Makedoniă suportidenda sa e Makedonconqere phiribasqe, saiqerindor e Rromen

15.7.2014, ERRC – O majučo krisi ki Makedoniă suportidenda sa e Makedonconqere phiribasqe, saiqerindor e Rromen

O Konstitucionalesqo krisi ki Makedoniă sigende avaziqerda nesave kotora θaro kontroverzno Kanuni vaši dromesqe lila sar bikonstitucionalno. E krisesqi deciziă θaro 25.juno 2014. Sine erati avaziqerdi. Aso krisi, kova si majučo organi ki Makedoniă, o Ʒene atro Kanuni kola šajdaqerde e raƷenqe te qeren seriozna limitiriba ko phiribasqo tromalipe e makedoniăqe themutnenqe nane ko xaljovibe e konstitucionalno xakonca vaši phiribasqo tromalipe.

ERRC vi o ačhutne rovde pe kaj o Kanuni denda e raƷenqe baro takati te rumine e dizutnenqe pašaportiă kola sine zoresa irame ja paldime θar aver thema sebepi phangipa varesave ničeqerina vaši khuvibe ja thanaqeribe. O dizutne kolenqe asaridenda akava napi sine bišajdipasa na salde te dromaren ki phuv kolaθar angleder sine paldime numaj vi ki savi te si aver phuv.

Xaing (anglikani čhib): http://www.errc.org/article/highest-court-in-macedoniă-upholds-freedom-of-movement-for-all-macedoniăns-including-roma/4301

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*