17.7.2014, ENAR – Polandaqo ultra-daxinalo Ʒeno ko EP kritikuime sebepi istemalqeribe rasistikani čhib

17.7.2014, ENAR – Polandaqo ultra-daxinalo Ʒeno ko EP kritikuime sebepi istemalqeribe rasistikani čhib

ENAR thaj o Ʒene θar Evropaqo parlamenti akharde e prezidente ko EP Martin Šulc-e te leljaren zorale akcie mamuj e polandqo bičhaldo Janup Korvin Mike sebepi deibe agorale bileljaribasqe lafiă.

Pala ko debate trintodi baši ternenqo bibuqarnipe, o Ʒene ko EP akahrena e ultra-daxinale političare Januš Korvin Mike te afiqerel pe vi te del pe funkciăqo mukibe sebepi istemalqeribe o lafi ,kalo manuš,

Xaing (anglikani čhib): http://www.enar-eu.org/Polish-far-right-MEP-blasted-for

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*