17.7.2014, NIAR – Buteder θaro 1000 Rroma ki Varna ačhile bizi učharin upro šere

17.7.2014, NIAR – Buteder θaro 1000 Rroma ki Varna ačhile bizi učharin upro šere

I rromani maxala ki Varna, Bugariă kote si 200 khera valjani te ovel peravdi pali deyin θaro lokalna raƷe, a e Rromenqe nay dendino alternativno Ʒithanaqeribe.

Bizo khera thaj sakanutno Ʒivdipasqo than ka našti te bičhala e čhavren ki škola, te arakha buti thaj te Ʒivdina, vaqerela jek θaro Ʒivdutne akale maxalate kova na mangja te phenel ko si. ,,Truyal 1000 manuša jekhutno te phabarel pe anglal e komunaqi zgrada ja te da rušveti e dizyakešerutne, a love nane amen.

Ola došaqerena e akanutne dizyakešerutne ki Varna kaj xovavqa len soske ki angliălusaribasqi kampanja paqivdenqa kaj sakanaske ka čhinavel lenqo qerutnipasqo problemi, a akana mukela len telal o badala.

(NIĂR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*