2.7.2014, belami.rs – [VIDEO] Rroma iqerqe protesti angla e Dizyaqo kher

2.7.2014, belami.rs – [VIDEO] Rroma iqerqe protesti angla e Dizyaqo kher

Rroma θari nišesqi maxala Crvena Zvezda kolenqe ale vi Rroma θar aver nišesqe maxale, paše Ʒi 200, iqerqe protestiă anglal Dizyaqo kher soske jek masek nane len elektrikani energiă vi rodena θari diz te pomaškarel len.

Lenge sine čhinavdi i elektrikani energiă sebepi borƷi θaro 9 milioniă dinara. O direktori ko Jugoistok Θarko Bulatović ko arakhieb e rpezententenca baxanqerqa čhinavibe ko masek te pokinen 700.000 dinara. Akava baxani našti te lelăren le o Ʒivdutne θari Crvena Zvezda soske si sociălno birakhle vi baxanqerena ko masek te den salde 100.000 dinara.

Xaing: http://www.belami.rs/romi-odrzali-protest-ispred-gradske-kuce/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*