23.7.2014, NIAR – O rromano pučibe aktuelno ki Evropa

23.7.2014, NIAR – O rromano pučibe aktuelno ki Evropa

O xakodendutne došaqerena e evropaqe phuvyen soske na dende protekciă e Rromenqe kola Ʒivdinena lengere thanende, numaj o ekspertiă gndisaren kaj I situaciă naj odobor simplo.

Aso evidentiă θar Amnesti Internejšnl baro gendo θaro 10-12 milioniă Rroma kola Ʒivdinena ki Evropa arakhena pe sakodivesqere darasa θaro zoryaqerdo Ʒithanaqeribe, policiăqe presie vi atakora.” Ko than θar angiqaripe kaj I isipasqi situaciă si rezultati θaro bišajdipe te den pe o sajdime manušikane xakoya e Rromenqe, disave evropaqe lidera došaqerena e Rromen direktno”, liparol pe ko raporti θari xakodeybasqi organizaciă.

Akava si phanlo na salde e Rromuniăsa numaj vi e Hungariăsa, Slovakiăsa vi avere phuvenca ki Dakšinali Evropa. Aso gndiă θaro paščimaleevropaqe političara o Ʒovapiălipe pe Rromenqe ola čhudinqe ko majbarvale komšie θar Evropaqi uniă. Palo sa te phene e rromane pučimatasqe naj te ovel sigutno vi civilizirime ćhinavibe. Ka valăni bare zorya I Evropa pe levelonca te ovel homogeno θari poziciă θaro sociălno ekonomikano zuraribe, ki I politika θare nacionalna raƷe ovela šukar gindisardi vi xakajali kori sa o etnikane grupe, a o mentaliteti θar evropaqo sasoitnipe te šaj te xaljol pe maškar peste vi te qeren pe goƷaver kompromisya.

Foto:RIA Novosti

http://serbiăn.ruvr.ru/2014_04_13/Romsko-pitanje-cepa-Evropu-8115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*