30.6.2014, romea.cz – Čexikano-franciăqo filmi vašo Rroma lelă šerutno pursak ko slovakiăqo festivali

30.6.2014, romea.cz – Čexikano-franciăqo filmi vašo Rroma lelă šerutno pursak ko slovakiăqo festivali

O filmi „Cesta ven“ ja Ikljovin θaro režiseri vi scenaristi Petr Vaclav lelă o šerutno pursak bašo majlačho filmi ko Art Film Festi ani Slovakiă. I paramis vaši terni rromani day savi na kamela te lelărel o bilačho sasoitno xali sine jek θaro 11 filmiă kola sine ki kategoriă majlačho filmi.

„O filmi sikavela o bilačho čačipe kolea savore valăni te ikljon ko agor. Notiqerasa e temaqo зanlipe, čačutne detaliă, i buti e akterenca amatera vi lengo sikavibe θari mikrosituaciă“, vaqerqa o žiri anglolegardo e rromuniăqe akteresa Razvan Vasilesku.

Xaing (enganglikani čhib): http://www.romea.cz/en/news/czech-french-film-about-roma-wins-main-prize-at-slovak-festival

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*