4.7.2014, fra.europe.eu – FRA  dela arka ko tamiribe kritikani masa vaši xakonqo arakhibe, vaqerela o Učo komesariăti θar UN vaši manušikane xakoja

4.7.2014, fra.europe.eu – FRA dela arka ko tamiribe kritikani masa vaši xakonqo arakhibe, vaqerela o Učo komesariăti θar UN vaši manušikane xakoja

O Učo komesariăti θar Un vaši manušikane xakoja, Navi Pilaj penʒarqa i rolă θar agenciă ko cidipe θaro tamiribe kritikani masa vaši promociă vi arakhibe o fundavna xakoja ko pervazja θar EU. Oj denqa komenθara ko vaxt θari pi vizita ko FRA( Agenciă θar EU vaši fundavne xakoja) ko 3.julo ki te lafiqerel pe ʒandipanqe ko vaslegaripe e globalno marebasa vaši manušikane xakoja.

O direktori ki FRA morten Kjarum manqlă laqe šukaravibe ki Fra vi šukriqerqa laqe ko baro xango vi liderluko ko nakhle šov berš. Ʒikana lako mandati avela ʒi agor ano augusto, ov vaqerqa vaš odova kaj lako liderluko ka falinel e FRA-qe soske oj sine sakanutno xaing θar inspiraciă.

Xaing (anglikani čhib): http://fra.europa.eu/en/news/2014/fra-helps-build-critical-mass-rights-protection-says-un-high-commissioner-human-rights-0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*