7.7.2014, humanrightseurope.org – Nils Muižnieks: Hungariă ka valăni te qerel majbut vaši manušikane xakoja e Rromenqe, migrantenqe vi Ʒenenqe invaliditetesa

7.7.2014, humanrightseurope.org – Nils Muižnieks: Hungariă ka valăni te qerel majbut vaši manušikane xakoja e Rromenqe, migrantenqe vi Ʒenenqe invaliditetesa

Zaruri si te qerel pe majbut ko arakhibe o xakoja θaro rromane khedina, migrantiă vi Ʒene invaliditetesa ki Hungariă aso Komesari vaši manušikane xakoja Nils Mužnieks.

Pala i šθaredivesenqi vizita akale phuvate, Mužnieks pučarda kaj o Rroma sa panda arakhena pe segregaciăsa sar ko kherutnipe aqar vi ki edukaciă, ko „konteksti Ʒaibe poadarig e bitoleranciăsa ki phuv“.

O komesari vaši manušikane xakoja selămidenqa e bimukinaqe θari hingariăqi garda vi lende pire θari θari raƷengi rig te bimukel aver rasistikane organizacie vi takatidenqa e Ʒanqavipasqe mamuj anti-rromane bilačhegnde.

Xaing (anglikani čhib): http://www.humanrightseurope.org/2014/07/nils-muiznieks-hungary-should-do-more-for-the-human-rights-of-roma-migrants-and-disabled-people/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*