29.8.2014, RTV Pink – Nikolić: E Serbia naj sote garavel

29.8.2014, RTV Pink – Nikolić: E Serbia naj sote garavel

O prezidento e Serbiăko o Tomisalva Nikolić vakarda e Serbia mangel te rodel sa e thana pe save gndisavolpes kaj si an lende e xasardutne manuša, soske naj sote garavaelpes.

O nikolić vakarda kaj ćerdapes but sar bi institucionisavola o sistemo e agordipnasqe thaj risparisarda kaj butivar akharda e kroatiăke prezidento e Ivo Josipović te vakarel kaj si maj but šela manuša pe teritotia e Serbiăki save rodel kodi raštra. ,,Manga te roda, naj so te garava, as ni manga vareso te garava.

Te si varesavo than pe savo gndisavol, amen kodo than, ane kolaboracia savorrençar, vi e raštrasa sava si res vi e maškarthemutne jekhorasa ka roda ,, crrdla o Nikolić. ,,Rodav te vakarel manqe kaj kado vaӡe 500 ӡenen rodel vaj 700 manušen pe teritoia e Serbiăki, thaj ӡanen kaj kado sas sebepo sose e Kroatia ni crrdlapes katar e krisutni e genocidesqe”. Vaćarda o Nikolić e žurlistenqe ano Mostar. O Nikolić vakarda kaj e Serbia ćaćikane iskirisarda e Deklaracia tena phararela e avutne generacijen. ,,Sesa an saikto them manuša save kerde bibahtalimos, thaj vi ano serbikano, hajde kado definitivno te agorisara, xona, ma te del tumenqe o del te avena ane morthi e familijenqi save vakaren kaj si lenqe dada, phral kako mule, a as jekh cacipe naj kodolesθar”, vakarda o Nikolić .

E Serbia , Kroatia, BiH thaj o Monte Negro iskirisarde aӡes ano Mostar deklaracia kaθar e xasarde manuša sava si la res te tradel o thavdipe e arakhaipnasqo e xasardutne manušenqo thaj definišil o prbmnipe thaj e rola e raštraki ano agordipe kode pućipnasqo. E deklaracia iskirisarde o prezidento le Serbiăko o Tomislav Nikolić, e Kroatiăko o Ivo Josipović, e Monbte Negrosqo o Filip Vujanović thaj o preziditarno e BiH o Bakir Izetbegović.

http://www.rtvpink.com/vesti/vest.php?id=49368

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*