31.7.2014, NIAR – E RROMENQO ZORESA QERDO ƷITHANAQERIBE KI ITALIĂ ƷALA POAΘARIG

31.7.2014, NIAR – E RROMENQO ZORESA QERDO ƷITHANAQERIBE KI ITALIĂ ƷALA POAΘARIG

Milano, 31. 07, NIĂR –Ni o fakti kaj ki Viă Novara thanaqerde si deš berša na arakhlă e 13 rromane familien kola zaruri sas te crden pe θare bagera angažirime θari diz Milano. Lenge θari raƷenqi rig sas dendino xarnevaxtesqo thanaqeribe kova naxsa lačhe kondicienca vi o Rroma na mangle ole.

I formalno karana vaqerdi e žurnalistenqe si te šurarel lačharibe θaro šarking than ko komšiluko θari rromani maxala, a si čače Ʒaipe poaθarig e strategiăsa θaro dizyaqe konsilutne θaro 2012.berš bazirime ko autokratsko anibe decizie θaro kejso ko kejso uže definirime planesa kobor Rroma šaj te oven thanaqerde vi te Ʒivdinen ko Milano.

Romengiri nevimatangiri informaciakiri agencia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*