Roma

Genetika laćhar

E studije katar e genetikako njamo e baltikaće thaj vlahicko Rromengo sikaven kaj trujal e 50 sikavdutne Y hromozomora thaj mitohondrijake DNK si e muršendje haplogrupake H (ha) thaj e djuvlikane haplogrupake M (em), haplogrupake save si buvle buvljardutne ano buvlipe e jugoske thaj Centralno Azija. E muršikani haplo grupa R1 a1 si crra maškar e Rroma, aj si paša 50% ane muršikane Y hromozomura ane Severoski Indija thaj o Pakistano. O aćhipe e genongo ke sikljardimaske Rroma thavdel katar o Pašutno istoko vah Evropa (rod e hajing).

 

Vikippedija

Muljutni enciklopedija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*