Author Archives: NIAR

Vakerin taro Bajram Haliti sebepi leljakeribe i rezolucia tar Evropakoro Parlamenti

Beograd, 10. Marto 2011.berš- O prezidenti ki Romengiri nevimatangiri-informaciakiri agencia Bajram Haliti seljamikergja ki hramome vakerin e TANJUG-oskere leljakeribaske tari Evropakere Parlamentareskiri rezolucija savi arakhela minimum standardia e Romenge ki digra tar Evropakiri unia te šukarkerel pe o pharo Romengoro hali, vakerindor kaj odova si šuru tari Romengiri integracia bizi asimilacia thaj vareso so na valjani te prolongirinel pe. O ... Read More »

MIR, SLOBODA I ROMI

Dame i gospodo, vrlo uvažene kolege književnici osećam potrebu da se na početku mog izlaganja kao pravnik, novinar, publicista. etičar i član Svetskog parlamenta Roma zadužen za pitanja Roma sa Kosova i Metohije zahvalim pre svega gopsodinu Dev Bhardveju predsedniku organizacionog komiteta Drugog festivala pisaca u Indiji po čijem sam pozivu kao književnik pozvan da svojim ,,Razmišljanjima o ,,miru i ... Read More »

AKTIVNI PRISTUP INTERNACIONALNE UNIJE ROMA DEKADI ROMA

REFERAT Dame i gospodo, osećam potrebu da na početku mog izlaganja kao generalni sekretar Internacionalne Unije Roma pozdravim sve prisutne, da se zahvalim pre svega gopsođi Tindi Buzetzki i gospođi Agnes Octolikalan – koje obe vode računa o koordinaciji između svih nas na najbolji mogući način. Na današnjoj konferenciji, svojim razmišljanjima u saradnji sa svim akterima Dekade Roma želim da ... Read More »

Baši čhinavibe sa o čhania rasakiri diskriminacia

Predsednik udruženja građana ,,Novinsko – informativna agencija Roma“ Bajram Haliti izjavio je na PRES konferenciji danas povodom permanentnog širenja diskriminacije nad Romima u zemljama Jugoistočne Evrope, koja se temelji na rasi, boji kože ili etničkoj pripadnosti, da ista predstavlja povredu ljudskog dostojanstava i da treba da bude osuđena kao poricanje  načela Povelje UN, kao kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda ... Read More »

Romengere migracie maškar i Dekada baši Romengiri inkluzia

Pala ko akcesibe taro phuvja ki Purabdakšinali Evropa kori Evropakiri unia thaj hramonkeribe buteder konvencie, maškar kolende si thaj odola baš arakhibe e minoritetengere hakoja, bukjarnipe, čorolipaskoro agorkeribe, integracia ko sistemeskere thavdina thaj leljaribe sa o dajatve kola avena e akcesipaja tare disave raštre kori dženalipe ki Evropakiri unia, buteder Roma thaj avdive si, phentuke ko sa o lumiakere kotora, ... Read More »