Arhiva Disambar 2013

6.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava na radnom doručku sa „sedmom silom“

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije razgovarala je sa urednicima/cama i novinarima/kama 11 medijskih kuća tokom radnog doručka 6. decembra 2013. godine. Ona je u neformalnom i direktnom kontaktu predstavila glavna postignuća rada Kancelarije na čijem je čelu u protekloj godini i najavila težišta u radu u narednom periodu. Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/514-direktorka-kancelarije-za-ljudska-i-manjinska-prava-na-radnom-dorucku-sa-sedmom-silom Read More »

6.12.2013, inkluzija.gov.rs – Siromaštvo preti četvrtini populacije EU

Rizik od siromaštva ili socijalne isključenosti pretio je 2012. godine četvrtini populacije Evropske unije, pri čemu u Bugarskoj polovini stanovništva a u Holandiji i Češkoj svakom sedmom građaninu. Podaci Eurostata pokazuju i da 10% stanovnika EU jedva sastavlja kraj s krajem ali se procenat populacije koji živi u teškoj materijalnoj situaciji osetno razlikuje od zemlje do zemlje. Takođe 10% populacije ... Read More »

6.12.2013, fra.europa.eu – Savet za pravosuđe i unutrašnja pitanja usvojio zaključke o borbi protiv zločina mržnje

Savet za pravosuđe i unutrašnja pitanja je usvojio zaključke o borbi protiv zločina mržnje na svom sastanku 6.decembra 2013.god. Savet je naznačio potrebu podizanja svesti o zločinu mržnje i predložio konkretne akcije da se poboljšaju napori u borbi protiv zločina mržnje u EU i na nacionalnom nivou. Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/news/2013/justice-and-home-affairs-council-adopts-conclusions-combating-hate-crime Read More »

6.12.2013, romea.cz – Češka Republika: romski roditelji uče kako da se njihova deca uključe u glavne tokove školstva

Otprilike 150 romskih roditelja je pohađalo seminare u 10 gradova širom Češke Republike kako bi naučili kako da spreče njihovu decu da završe u “specijalnim osnovnim školama”. Zahvaljujući scenarijima igranja uloga, roditelji su istražili kako da odbiju zvanične ponude da njihovo potomstvo bude dodeljeno takvim školama. Izvor (engleski jezik): http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-republic-romani-parents-learn-how-to-get-their-children-into-mainstream-schools Read More »

6.12.2013, europa.eu – Savet ministara za zapošljavanje, socijalnu politiku i zdravlje, 9-10.decembar 2013.god, Brisel

Savet ministara EU za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i potrošačka pitanja će se sresti 9. i 10.decembra u Briselu. Ključna pitanja na razmatranju 9.decembra će biti predložena Direktiva za sprovođenje EU regulativa o postavljanju radnika, predlog za poboljšanje saradnje između javnih službi za zapošljavanje, implementacija mera za borbu protiv nezaposlenosti mladih, socijalna dimenzija Ekonomske i monetarne unije, inkluzija Roma i ... Read More »

7.12.2013, Radio Slobodna Evropa – Za netrpeljivost i ksenofobiju odgovorne političke elite

Etno-nacionalizam koji se ispoljava u ksenofobiji i netoleranciji čini se da i dalje živi u Srbiji. Nedavni protesti protiv azilanata samo su proširili spisak nepoželjnih, na kojem, već odavno, svoje mesto zauzima LGBT populacija i građani romske nacionalnosti. LGBT populacije i Roma, nadležni u Srbiji, se sete gotovo isključivo kada se, jednom godišnje, povodom Međunarodnog dana tolerancije, u javnosti analiziraju ... Read More »

7.12.2013, Večernje Novosti – Završen Samit OEBS-a, Srbija predsedava od 2015.

Samit Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Kijevu završen je odlukama o posvećenosti rešavanja dugotrajnih konflikata, jačanju angažovanja organizacije u oblasti energetike i životne sredine, povećanju napora u suočavanju sa transnacionalnim pretnjama i zaključivanju sporazuma, verskim slobodama i o Romima, kao i reafirmisanju helsinškog +40 procesa. Izvor: http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:467328-Zavrsen-Samit-OEBS-a-Srbija-predsedava-od-2015 Read More »

7.12.2013, Radio Slobodna Evropa – Zašto Balkan postaje otok netolerancije

U Hrvatskoj buja mržnja. Nakon ulaska u EU, kaže književnik Miljenko Jergović, počela je galopirajuća nacifikacija i motiviranje narodnih masa da krenu u linč svih manjinaca. Drugi tvrde da nije riječ o fašizaciji, već upotrebljavaju izraz „radikalizacija i talibanizacija društva.“ Izvor: http://www.slobodnaevropa.org/content/tema-tjedna-radikalizacija-drustva-na-balkanu/25192631.html Read More »

7.12.2013, romea.cz – Nemačka: 746 nerešenih istraga ubistava ponovo otvoreno zbog moguće uključenosti neo-nacista

Associated Press izveštava da će nemačke vlasti ponovo otvoriti istrage o 746 nerešnih slučajeva pokušaja ubistava ili ubistava koji su se odvili od 1990.godine. Nove istrage će biti fokusirane na moguće veze sa desničarskim ekstremizmom. Izvor (engleski jezik): http://www.romea.cz/en/news/germany-746-unsolved-murder-investigations-reopened-over-possible-neo-nazi-involvement Read More »

7.12.2013, Radio Slobodna Evropa – Izražena polarizacija u crnogorskom društvu

Javni diskurs u Crnoj Gori odavno je kontaminiran sve žešćom političkom utakmicom, dok je društvo sve više polarizovano i sve manje spremno za međusobnu komunikaciju i uvažavanje onih koji su drugačiji. U tako radikalizovanom ambijentu najviše stradaju oni koji pokušavaju da sačuvaju svoj individualni sistem vrijednosti koji je najrječitije opisao Marko Miljanov u svojim „primjerima čojstva i junaštva”. Izvor: http://www.slobodnaevropa.org/content/tema-netolerancija-radikalizacija/25192637.html Read More »