Arhiva Janavari 2014

28.1.2014. – Telegraf: Nikolić – Srbia nikana nane te bistrel o bilačhipa taro Holokausti!

O maškardžijaneskoro dive baši deibe godi ko kurbania taro holokausti nišankerdo si centralnikane raštrakere komemoraciasa ko Purano saemeskoro than mesažeja taro Srbia-koro prezidenti Tomislav Nikolić esavke bilačhipa nikana ma te oven palem. Čhivindor venco, marebakere thaj raštrakere utsavalinencar, o prezidenti Nikolić bičhalgja mesaži kaj sar so e jaudiengoro džijani sine predmeti baši stigmatiziribe, agjaar nesave historičaria thaj političaria avdive arkaja ... Read More »

28.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Akharin baši thanleibe ki programa baši deibe dumo e Romengere thaj Romanjengere bukjarnipaske

O proekti Tehnikano deibe dumo e Romengere inkluziake finansirime si tar Evropakiri unia, a kerela le e OABE-skiri misia ki Srbia. Jek taro resarina ko proekti si barjaribe e Romengoro thaj Romanjengoro bukjarnipe.Ki te kerel pe i dendi resarin, e OABE-skiri misia ki Srbia thaj lakoro partneri ko proekti Sekons-Grupa baši zuraribaskiri iniciativa ka kerel mapiribe taro kamijabale ekonomikane iniciative ... Read More »

28.1.2014. – ljudskaprava.gov.rs: Vizita tar uči komesarka tar OABE baši nacionalna minoritetia ki Kancelaria baši manušikane thaj minoritetengere hakoja

I direktorka ki Kancelaria baši manušikane thaj minoritetengere hakoja Suzana Paunović ko 28.januaro 2014.berš arakhlja pe e uče komesarkaja tar OABE baši nacionalna minoritetia Astrid Tors savi pala ko avibe akale funkciate ko avgusto 2013.berš dujto far si ki vizita ki Republika Srbia. Ko arakhibe lafikergja pe bašo hali taro nacionalna minoritetia ki Srbia thaj aktivipa tari Kancelaria baši manušikane ... Read More »

28.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Maškaruni strukakiri edukacia baši socialno inkluzia

Regionalno proekti vazdime 2012.berš tari rig tar Evropakiri trening fondacia (ETF), kamijabaleste si agorkerdo. Ko proekteskoro pervazi avazikerde si enja nacionalna raportia phanle e roljaja tari maškaruni strukakiri edukacia ki mareba mamuj sasoitni ekskluzia thaj tamiribe sasoitni kohezia. Proekteskiri resarin sine te horjakerel o haljovibe tar isipaskere bariere thaj potencialna šajdipa baši tamiribe majinkluzivna thaj hakoskere sistemia tari maškaruni strukakiri ... Read More »

28.1.2014. – romea.cz: Čehia-kiri Republika – romano kandidati bahankerdo baši teliministeri baši manušikane hakoja

E Čehia-koro premieri Bohuslav Sobotka, prezidenti ko čehiakere social-demokratia thaj Andrej Babiš, prezidenti ko phiribe ANO, panda na leljargje phanlolafi baši čhivibe teliministria ko avutno kabineti. Akana si pučarde o anava taro nesave teliministria kolen ANO iradinela te bičhalel ko ministeriumia. Edita Stejskalova, politikologo thaj Romologo, si kandidati tar ANO baši teliministri baši manušikane hakoja e Jirži Dinstbier-eske.“ Ko principi ... Read More »

28.1.2014. – theparliament.com: EU si „jekhutne“ šajdipaja te iranel pe ko fundiribaskere principia

EU valjani te istemalkerel o 2014.ki te čhanikerel o avutnipe baš arakhibe taro manušikane hakoja thaj te čhivel e manušen anglal i politika, vakerela Nikolas Beger. 16.majo 1949, ko Strazburg o Rober Šuman vakerela sine bašo „evropakoro ruhi“ thaj bašo moldipa ki Evropa. Akava andargja dži šerutne EU principia tari demokratia, manušikane hakoja,bidiskriminacia, nijami, tromalipe thaj jekajekhipe. Odola sine principia ... Read More »

27.1.2014. – Kurir: Avdive si Maškardžijaneskoro dive baši deibe godi ko kurbania taro Holokausti

Ki Srbia avdive buteder manifestaciencar nišankerela pe o 27.januaro, Maškardžijaneskoro dive baši deibe godi ko kurbania taro Holokausti. E Srbia-koro prezidenti Tomislav Nikolić anglolegarela i centralnikani komemorativno ceremonia taro deibe utsavalin sebepi nišankeribe taro 27.januaro, Maškardžijaneskoro dive baši deibe godi ko kurbania taro Holokausti, havljargja o servisi taro prezidenti baši barabarbuti e mediumencar. I ceremonia šurargja ko 11 o saati ... Read More »

27.1.2014. – e-novine: O minoritetia paš o Vučič

Nekobor minoritetengere parlamentarna partie avazikergje havljaribe sebepi decizia tari Srbengiri avuntipaskiri partia(SNS) baš avrijalničale parlamentarna alusariba. Prezententia taro Roma, Bošnjakoja thaj Makedoncoja seljamikergje i decizia taro vicepremieri Aleksandar Vučič, liparindor kaj o alusariba si šajdipe baši nevo politikano kotor thaj džaibe poadarig baši Srbia-kere evrointegracie, ko jek thaj majšukar decizia e dizutnenge. O havljaribe e publikoske nakhavgja i Romani partia, ... Read More »

27.1.2014. – BLIC: Zorana Mihajlović – O Purano Saemeskoro than te ovel Memorialno centro

Ko Purano Saemeskoro than koleste arakhela sine pe o Logori baši Jaudie Zemun thaj o Astarutno logori koleste si mudardo majbut taro 20.000 Jaudie, Srbia thaj avera taro sa o kotora taro regioni, džanlo si te da amen godi ko bilačhipe, numa thaj te vakera kaj zaruri si so majsig akava than taro holokasuti thaj bilačhipe te ovel Meorialno centro, ... Read More »

27.1.2014. – EurActiv: Dži 2015.sa o Roma dokumentencar

Taro 2009.berš ki Srbia ko matikano bijandengoro lil džipherdeste si hramome 20.679 Roma, a plani si dži 2015 te hramone pe sare kola akana si „nijamaleste bidikhle“, vakergja i raštrakiri sekretarka taro Ministeriumi bašo nijamia Gordana Stamenič. O rodipe baši hramovin ko matikano bijandengoro lil,trujal o džene kola mangena te len odova hako, šaj te del thaj o Centro baši ... Read More »