Tag Archives: bare paya Serbia

23.5.2014, NIAR – Telegramo e prezidentosqe thaj e premijeresqe

E tragediăsa savi arakhla e Serbia i pala o bionapirutno mataeriălno afsos savo anda ӡi ko hasaripe e manušenqe ӡidimatanqe, e Nevimatanqi informativno agencia e rromenqi bićhalda telegramo dukhavimasqo e Serbiăke prezidentosqe e Tomislav Nikolićesqe thaj e premijeresqe e Aleksandresqe Vučić. O Bajram Haliti, redaktori , ano alav sa e kethane bućarnenqo NIAR anθar e raštrat haj rigutnipe ano teskto ... Read More »

23.5.2014, inkluzija.gov.rs – Putardino SOS kol-centar e psihologikane mažutimasqe e bibahtalenqe

O ministerij e arakhavutnimasqo e rajipenako e Republikako e Serbiăko vaćarda kaj ano ramo e akciăko ,,Anglutni psilogikano mađutipe“ kaθar 23. Maj 2014. Berš, ano kethano butikeripe e kompaniăsa Telekom Serbia, putardutno SOS kol kendro e inćarimasqe e thanbešutnenqe savo si astardutno e bare pajençar. SOS ginde e telefonesqe e psihologikane anglutne mažutimasqe si: – E bare manušenqe thaj terrnenqe 0800-111-111, ... Read More »

23.5.2014, e-novine – Baro ilo i kana si ćorripe

I te si kaj korrkore ӡivdisarenan e phare kišle, e thanbešutne e thanesqe Crvena Zvezda ano Niš ulavde bati pire e na e bare sociăalne mažutimasqo thaj kinde kado so si maj trubutno e manušenge save aćhile ane phari situacia pala e bare paya. E manuša anθar o kendroe sociălne bućenqe gasave gestosqe vakarde kaj sikavel vareso so si maj ... Read More »

22.5.2014, NIAR – e Rroma e barepayesqe Serbiăke

I te se butune lenθar lipeutne e sociălne mažutimasqe e Rroma anθar e bututne gora e Serbiăke phanglepes ano kidipe e humanitarne kidimasqo e manušenqe saven arakhlas o bibahtalipe kaθar e bare paya. Kadya e Rroma anθar e Kosovsoqi Mitrovica, Vranja thaj Niš ane nakhle ӡes kidine flaširime paya, konzervutne hamata thaj higijenake paketura thaj dine len ane distributivne centrura. ... Read More »

21.5.2014, RTS – E mažutimasqe kethanutnisajle e Rroma kaθar o Niš

bućenqo. O kidipe e humanitarne mašutimasqo, aӡes kethanutnisajle e Rroma kaθar o Niš, save trajisaren pe xnz e ӡivdimasqi. Bututne kaθar e šel rromane familie, save ӡivdisaren ane Mahal Crvena Zvezda, len sociălno mažutipe. Jekh bati e lovenqo save line kal ćhonesqe dine e vastušenqe kinimasqe e manušenqe save si ane katastrofa thaj bare paya. Ćidlape  trujal e upašo tono ... Read More »

21.5.2014, Blic – E Vranjake Rroma bićhalde mazutipe e manušenqe save sesa astardutne pajesa

E Vranjake Rroma ćidlepes aӡes te ćiden humanitarni akcia e mažutimasqe e thanbešutnenqe kaj sas bare paya. Von ane humanitarno akcia o mažutipe ande po Trg e muklimasqo ane Vranăko than Gornja Čaršija. Angla o monumento e magosqe e serbikane trubake e Bakija Bakićesqo ćidlape ćhavorrenqe hamata e cikne ćhavorrenqe, šišesqe paja pijimasqe, huravimasqe šeja thaj higijenake vastušej. Xajing: http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/467261/Vranjski-Romi-poslali-pomoc-poplavljenima Read More »

19.5.2014, NIAR – “Te prahosarav len sar trubul”

I pala o relipe kaj aćhilo bi rromnăko thaj e ćhavesqoo terrno ӡesençar arakhel  e manušen ano Obrenovco. O thanbešutno e thanesko Obrenovco o Slobodan Nedeljković Džambo 25 vaӡe ni ӡanel savi bibaht arakhla lesqe rromnă  thaj duje beršenqe ćhave aj ӡesençar bi sunenqo lel lipe ano arakhaipe  e biabhtale manušenqo. Palutno so ӡanel lenθar si kaj hasajle  katar o ... Read More »