Tag Archives: diskriminacija nad Romima

10.12.2013, EurActiv – EU se mora zauzeti za Rome

Govoreći tokom sinoćne debate u Evropskom Parlamentu o romskim integrativnim strategijama, GUE/NGL članica Evropskog Parlamenta Koni Ernst je citirala brojne primere diskriminacije Roma širom Evrope i pozvala države članice da preduzmu odlučnu akciju u borbi sa diskriminacijom. Dodala je “Pet do dvanaest je po ovom pitanju: moramo prekinuti sa pričanjem i početi sa preduzimanjem akcije. Mogli bi smo imati prekršajne ... Read More »

11.12.2013, romapolicy.eu – ERPC pozdravlja novu Preporuku Saveta o Romima

Evropska koalicija romske politike (ERPC) pozdravlja novu Preporuku Saveta o efektivnim romskim integrativnim merama u državama članicama Evropske unije (EU). Preporuka šalje čvrstu poruku državama članicama da se efektivno bore i da stanu na kraj diskriminaciji nad Romima, i da osiguraju njihovu inkluziju na svim društvenim nivoima. Izvor: http://romapolicy.eu/erpc-welcomes-new-council-recommendation-on-roma/ Read More »

Baši čhinavibe sa o čhania rasakiri diskriminacia

Predsednik udruženja građana ,,Novinsko – informativna agencija Roma“ Bajram Haliti izjavio je na PRES konferenciji danas povodom permanentnog širenja diskriminacije nad Romima u zemljama Jugoistočne Evrope, koja se temelji na rasi, boji kože ili etničkoj pripadnosti, da ista predstavlja povredu ljudskog dostojanstava i da treba da bude osuđena kao poricanje  načela Povelje UN, kao kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda ... Read More »