Tag Archives: Dragoljub Acković

7.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – Nevi akharin θaro Konsili vaš angluniqeribe e Rromenqo xali vi iqeribe i Dekada vaši Rromenqi inkluziă

I Republika Serbiă-qi RaƷi anavqerqa neve Ʒenen ko Konsili vaš angluniqeribe o xali θaro Rroma vi iqeribe i Dekada vaši Rromenqi inkluziă. Ko Konsili vaš angluniqeribe e Rromenqo xali vi iqeribe i Dekada vaši Rromenqi inkluziă anavqerde si akala Ʒene: 1. vaši prezidenti: – Aleksandar Vulin, ministeri vaši buti, buqarnipe, marebaqe vi sociălna pučimata 2. vaš iranutno Ʒeno: – Dagoljub ... Read More »

23.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Iqerdi buqarnikamra „Ekonomikano takatibe e Rromenqe“ vi 26. MaškarƷiănesqoro komiteti tari Dekada baši Rromenqiri inkluziă ani Podgorica

Buqarnikamra „Ekonomikano takatibe e Rromenqe“ iqerdo si ki Podgorica taro 17-18 juno. Ki buqarnikamra si sikavde nekobor taro proektiă phanle e Rromenqere ekonomikane takatibaja ko phuvja Ʒene ki Dekada. Pala akaja buqarnikamra taro 18-19 juno iqerdo sine 26.MaškarƷiănesqoro komiteti tari Dekada baši Rromenqiri inkluziă. Ko arakhibe lele than sa o phuvja Ʒene ki Dekada, numa na i Rromuniă. Dr. Dragoljub ... Read More »

23.1.2014. – BLIC: Olah Vince rodela arka tari Kancelaria baši minoritetengere hakoja

O aktivisti baši Romengere hakongoro arakhibe Olah Vince avdive ko lil dži iranutno ki radžakiri Kancelaria baši manušikane thaj minoritetengere hakoja Dragoljub Ackovič rodingja te protektirinel ole taro, sar so lipargja, paldipe kova ovela leske, thaj došakergja e dizjakere radža ko Novi Sad kaj taro lovengoro ulavibe iradime baši kultura cidljargja e romane organizacien. -Me sium hazri te ikljovav anglal ... Read More »

23.10.2013, Blic – Acković: Tražimo nultu toleranciju za napade na Rome

Predsednik Svetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković osudio je danas napade na Rome, motivisane time što Romi navodno kradu decu, i zatražio nultu toleranciju za takve napade. Izvor: http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/414646/Ackovic-Trazimo-nultu-toleranciju-za-napade-na-Rome Read More »

24.10.2013, Mondo – Poziv Romima da glasaju za listu Srpska

Zamenik direktora Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Dragoljub Acković pozvao je danas Rome na Kosovu da 3. novembra glasaju za građansku inicijativu “Srpska”. Izvor: http://www.mondo.rs/a627202/Info/Srbija/Poziv-Romima-da-glasaju-za-listu-Srpska.html Read More »

26.11.2013, KIM Radio – Acković: Rešiti probleme romske zajednice

Zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava u Vladi Republike Srbije Dragoljub Acković obišao je romsku mahalu u Gračanici gde je sa Romima razgovarao o aktulelnim problemima sa kojima se ova zajednica suočava. Dragoljub Acković istakao je da je cilj današnjeg sastanka, održanog u Edukativnom centru u romskoj mahali, rešenje probleme ove zajednice koji su, prema njegovim rečima, brojni. ... Read More »

24.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Vizita taro telidirektori tari Kancelaria baši manušikane thaj minoritetengere hakoja ki komuna Babušnica lačharkerela o kondicie baši Romengoro thaj Romanjengoro kherutnipe pe komunate

Sar iniciativa taro dr Dragoljub Ackovič, telidirektori tari Kancelaria baši manušikane thaj minoritetengere hakoja, ani komuna Babušnica ko 20.12.2013.berš ikerdo si arakhibe e šerutnenca taro lokalnikano korkoriradžipe thaj prezententencar tari Ekumenakiri humanitarnikani organizacia „EHO“, sar thaj prezententenca tari Kancelaria baši manušikane thaj minoritetengere hakoja. Tema ano arakhibe sine lačharkeribe o šartija baši kherutnipe taro Roma thaj Romanja. Haing: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/580-poseta-zamenika-direktora-kancelarije-za-ljudska-i-manjinska-prava-opstini-babusnica-povodom-poboljsanja-uslova-stanovanja-roma-i-romkinja-u-ovoj-opstini Read More »

24.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Vizita taro telidirektori ani Kancelaria baši manušikane thaj minoritetengere hakoja ki komuna Kuršumlija sebepi majbilačho ovibe taro šartia kherutnipaske taro Roma thaj Romanja odole komunate

Ko dive 16.12.2013. berš ki komuna Kuršumlija ikerdo si arakhibe sebepi lačharibe o šartia kherutnipaske baši Roma thaj Romanja odole komunate. Ko arakhibe lele than: Dragoljub Ackovič- telidirektori ani Kancelaria baši manušikane thaj minoritetengere hakoja, Aleksandra Mihajlovič-Novikova- konsilutni ki Kancelaria baši manušikane thaj minoritetengere hakoja, Fatima Kamberovič-stažisti ki Kancelaria baši manušikane thaj minoritetengere hakoja, Rodoljub Vidič- prezidenti ki komuna Kuršumlija, ... Read More »