Tag Archives: Dušan Jovanović

28.6.2014, e-novine – Phiribasa mamuj bimangipe

Akciă θaro BRO akava berš nišanqerdi si e solidaritetesqe θari LGBT khedin e rromane khedinasa, phiribasa Ʒi than kote si mudardo o Dušan Jovanović, kolesa bičhaldo si mesaži kaj o bimangipasqe bilačhipa nikana na kamla pe palem te oven ani Serbiă mamuj nikaste vi kaj trubul te marel pe sakan mamuj sa o čhaniă ksenofobiă, rasizmo, homofobiă,šovinizmo vi bimangipe kori ... Read More »

27.6.2014, Radio Slobodna Evropa – Barikanipasqo dive e LGBT Ʒenenqe:Soliθariteti e rromane khedinasa

Phiripasa ki relaciă park Manjež-Beograd-esqo drom, kote arakhela pe o memoriăli e rromane čhavresqe Dušan Jovanović kole anglal 17 berša marqa Ʒi meribe grupa skinhedsiă, ki Serbiă si nišanqerdo o MaškarƷiănesqo dive vaši barikanipe e LGBT populaciăqe. E sloganesa ,Zona tromali θaro bimangipe, šela khedime Ʒene sikavqe soliθariteti e rromane khedinasa, savi barabar e LGBT populaciăsa si ki majteluni digra ... Read More »