Tag Archives: ERRC

15.7.2014, ERRC – O majučo krisi ki Makedoniă suportidenda sa e Makedonconqere phiribasqe, saiqerindor e Rromen

O Konstitucionalesqo krisi ki Makedoniă sigende avaziqerda nesave kotora θaro kontroverzno Kanuni vaši dromesqe lila sar bikonstitucionalno. E krisesqi deciziă θaro 25.juno 2014. Sine erati avaziqerdi. Aso krisi, kova si majučo organi ki Makedoniă, o Ʒene atro Kanuni kola šajdaqerde e raƷenqe te qeren seriozna limitiriba ko phiribasqo tromalipe e makedoniăqe themutnenqe nane ko xaljovibe e konstitucionalno xakonca vaši phiribasqo ... Read More »

10.7.2014, ERRC – Franciă θala poaƷarig e Rromenqere θithanaqeribasa ki masovno baza

Franciă θala poaƷarig pe bikanunikane vi kuč politikasa Ʒaro Rromenqoro θithanaqeribe kola istemalqerqe po xako ko phiribasqo tromalipe ko pervazi Ʒar EU Ʒare phuva sar so si Rromuniă. Maškar 1.julo 2014. 3807 Rroma si θithanaqerdo Ʒaro 40 turli lokacie. O bareyaga ko duj maxale mukle 51 rromane familiă bizo kher θikana e franciăqe raθe implementirinde čelale θithanaqeriba ko 38 maxale. ... Read More »

2.7.2014, ERRC – ERRC dela vas e afiqeribasqe θar irlandaqi raƷi vi paqala kaj akava ka ovel agzamplo sa e raƷenqe

O Evropaqo centro vaši Rromenqe xakoja ERRC dela vas e butfarenqe afiqribanqe θar irlandaqi raƷi phanlo e bikanunikane leybaya θaro duj rromane čhavre θaro pumare familie ko oktobro 2013.vi e publikaciăqe θar Ombudsmani vaši čhavre sebepu jekajek pučibe. ERRC apelirinela ko irlandaqe raƷe te zuraren zarurime politike vi xakayale mehanizmiă sar so si dendi rekomandaciă ko Ombudsmanesqo raporti ki te ... Read More »

25.6.2014, ERRC – Hungariăqiri diz hazri te „paldel“ pe rromen

O Evropaqo centro vaši rromenqere xakoja ERRC gajlime si sebepi siqendesqoro dekreto өaro lokalna raзe kova si qerdo te paldel e Rromen өaro Miškolc, šerutni diz ani dakšinali Hungariă. ERRC bičhaldas pe xakajale analize e Evropaqere komisiăqe čitrindor o bikanhunipe өar akaja akciă, apelirindor e Evropaqere komisiăke te lelărel akciă mamuj Hungariă soske lakoro loklano dekreto phaglărdas o EU kanuni. ... Read More »

23.5.2014, ERRC – E evropako krisi e manušikane xakajenqe istalmkerel e franciăki politika e tradimasqi

E evropako centro e rromenqe xakajenqo bahtarel e decizia e Evropake kriseqi e manušikane xakajenqi te ašunen o misal Hirtu thaj aver kontra e Francia, kaθar e zoresqo duraripe e rromane familiĕnqo ano šird e 2013 beršesqo. Ano ansvero pe Rromenqe vazdutne krisutna savesi zoresa durardutne anθar pire khera o Kriselin ka dikhlărel  e franciăki praksa zorese tradimatanqo thaj o ... Read More »

14.1.2014. – ERRC: Zorea kerde Romengere džithanakeribe ovena dujfar majbare ki Francia džikote o radže džana pali bikamijabali politika

E Francia-kere radže zorea džithanakerde majbut taro 21.537 romane migrantia ko 2013.berš, majbut taro dujfar taro sahno ko 2012.berš. O serviseskere manuša baši kanuneskoro ikeribe kergje 165 džithanakeriba kola athingje ko 19.380 manuša. Sine 22 džithanakeriba sebepi barijag kola athingje ko 2.157 Roma. O gende, khedime tari rig tari Liga baši manušikane hakoja(LDH) thaj Evropakoro centro baši Romengere hakoja(ERRC) nane ... Read More »

10.1.2014. – ERRC: Slovakiri čhipota taro policiakoro bilačho vjavaharibe –o došakerina mamuj o kurbania čhudljarde

I kancelaria taro regioneskoro došakeribe ko Košice čhudljargja i došalipaskiri avazikerin mamuj terno Rom kova sine došakerdo kaj kergja došalipaskoro akti ko vakti tari kontroverzno policiakiri akcia ki romani mahala. O regioneskoro došalutno phanlja kaj na sine kerdo došalipaskoro akti mamuj i policia ko vakti tari policiakiri akcia ko juno 2013., ko mahale Budulovska, Moldava thaj Bodvou. I decizia sa ... Read More »

22.10.2013, ERRC – ERRC apeluje na uzdržano i odgovorno izveštavanje o slučajevima oduzimanja dece

ERRC je zabrinut narastajućim izveštajima o deci koja bivaju oduzeta romskim porodicama, nakon izveštaja o detetu koja je odvedena iz svog doma u romskom naselju u Grčkoj. Prema medijskim izveštajima, još jedno dete je od tada odvedeno iz svog doma u Irskoj. Izvor (engleski jezik): http://www.errc.org/article/errc-urges-restraint-and-responsible-reporting-in-child-removal-cases/4212 Read More »

25.10.2013, ERRC – Činjenice Evropskog centra za prava Roma o oduzimanju dece i međunarodnim standardima

Romske porodice su bile na udaru medija tokom protekle nedelje, dok su slučajevi oduzimanja dece nastavljali da pune naslovne strane. U dva slučaja u Irskoj, romska deca su oduzeta i vraćena njihovim porodicama nakon što je utvrđen njihov odnos. Izvor (engleski jezik): http://www.errc.org/article/factsheets-from-european-roma-rights-centre-on-child-removal-and-international-standards/4213 Read More »

12.11.2013, The Guardian – Romi, Cigani i Traveleri: predstavite nas Vašoj porodici

Pokažite nam kako je zaista živeti u ciganskoj, romskoj ili Traveler porodici. Podelite fotografije i recite nam više o ljudima koje volite. Nedavne novinske priče o deci koja su oduzeta romskim porodicama su naznačile važnost izbegavanja pridavanja stereotipa Ciganima, Romima i Travelerima u medijima. Stoga, mi se udružujemo sa Evropskim centrom za prava roma (ERRC) da bi smo otkrili više ... Read More »