Tag Archives: Fadil Hrustić

31.5.2014, NIAR – Fadil Hrustić: Trubul te zorărdel e kethani butì maškar e dejikani phuv e India thaj e diăspora

O Fadil Hrustić. Komesari e diăsporako ane Lumiăki organiyacia le Rromenqi vakardas: e ,,Nevimatanqe informativno Rromenqe agenciăke“ : Sar komesari e diăsporako sa vaxt ka insisitirsarav kaj ane Matica India thaj ӡenutna e EU, e majbare angažimasa thaj zurardo prbmnipe, kerutnisavol o anglalipe ano agordipe bututne pućimatanqo kaθar o baro manaj e diăsporake, ulavdutne e arakhavimasqe e nacionalno, kulturako thaj ... Read More »

24.10.2013, NIAR – Fadil Hrustić: U Opatiji u Republici Hrvatskoj osnovan inkubator Roma

Fadil Hrustić, poznati biznismen iz Opatije (Republika Hrvatska), izjavio je “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da je nedavno osnovao “INKUBATOR ROMA” i dodao da inkubatori imaju značajnu ulogu u razvoju preduzetništva i preduzeća na početku njihovog poslovanja, kao i na stimulisanju lokalnog ekonomskog razvoja. S’ tim u vezi, potrebno je osnažiti rad inkubatora i podići kapacitete zaposlenih. U skladu sa time, potrebno ... Read More »

13.11.2013, NIAR – Fadil Hrustić: finansijska potpora za samozapošljavanje Roma u Republici Hrvatskoj

“U Republici Hrvatskoj Romi kroz zakon o samozapošljavanju dobijaju finansijsku potporu u iznosu 49000 kuna (oko 6.000 EUR)”, objašnjava za NIAR Fadil Hrustić, direktor Inkubatora Roma iz Opatije. “Od tog iznosa, državi se treba uplaćivati 350 kuna (50 EUR) mesečno čime se obezbeđuje lično socijalno i penziono osiguranje. Pored toga, treba napomenuti da će iz tih sredstava imati sopstvenu platu ... Read More »