Tag Archives: hemime prandin

7.2.2014. – The Huffington Post: Sociălnikane duripasqoro nakhavqeribe ani Slovakiă

O sociălnikano duripe maškar o Rroma thaj na-rromane khedina ki Evropa si but bari. Avere lafencar, nane bare hemiba ma škar o duj khedina. Dikhindor o merdeveni zurardo kθtar Emori Bogardus 1925.berš- savo dela pučimata e manušenqe baši mangin te khuven ki hemime prandin jekhe rigate Ʒi mangipe baši deportaciă avere rigate- dikhaja kaj i majoritetno populaciă generalnikane mangela te ... Read More »