Tag Archives: Niš

9.7.2014, romea.cz – O Rroma anglal e Dizyako kkher ko Niš skandirinqe: Mangsa struja!

O Rroma θari nišesqi maxala Crvena zvezda kolenqe anglal jek masek sine čhinavdi i struja sebepi borƷi θaro enja milioniă dinara, avdive protestirinqe anglal e Dizyako kher rodindor θaro dizjakošerutno ko Niš Zoran Perišič te del lenge arka. Akharindor vi skandirindor „Mangasa struja“ mangle te vazden sama ko dizyake šerutne manuša ko problemi kolea arakhena pe, vaqrindo kaj khoni na ... Read More »

2.7.2014, belami.rs – [VIDEO] Rroma iqerqe protesti angla e Dizyaqo kher

Rroma θari nišesqi maxala Crvena Zvezda kolenqe ale vi Rroma θar aver nišesqe maxale, paše Ʒi 200, iqerqe protestiă anglal Dizyaqo kher soske jek masek nane len elektrikani energiă vi rodena θari diz te pomaškarel len. Lenge sine čhinavdi i elektrikani energiă sebepi borƷi θaro 9 milioniă dinara. O direktori ko Jugoistok Θarko Bulatović ko arakhieb e rpezententenca baxanqerqa čhinavibe ... Read More »

23.5.2014, e-novine – Baro ilo i kana si ćorripe

I te si kaj korrkore ӡivdisarenan e phare kišle, e thanbešutne e thanesqe Crvena Zvezda ano Niš ulavde bati pire e na e bare sociăalne mažutimasqo thaj kinde kado so si maj trubutno e manušenge save aćhile ane phari situacia pala e bare paya. E manuša anθar o kendroe sociălne bućenqe gasave gestosqe vakarde kaj sikavel vareso so si maj ... Read More »

21.5.2014, RTS – E mažutimasqe kethanutnisajle e Rroma kaθar o Niš

bućenqo. O kidipe e humanitarne mašutimasqo, aӡes kethanutnisajle e Rroma kaθar o Niš, save trajisaren pe xnz e ӡivdimasqi. Bututne kaθar e šel rromane familie, save ӡivdisaren ane Mahal Crvena Zvezda, len sociălno mažutipe. Jekh bati e lovenqo save line kal ćhonesqe dine e vastušenqe kinimasqe e manušenqe save si ane katastrofa thaj bare paya. Ćidlape  trujal e upašo tono ... Read More »

15.11.2013, Al Jazeera Balkans – Niški Romi strahuju od zime i gladi

U Nišu živi blizu 30.000 Roma. Uslovi u kojima većina njih stanuje nisu adekvatni, a trenutno im je najveći problem nedostatak ogreva. Romi tvrde da im grad Niš nedovoljno pomaže. U Gradskoj upravi za Al Jazeeru kažu da se pomoć siromašnima i ugroženom stanovništvu ostvaruje preko Centra za socijalnu pomoć, što važi i za Rome. Izvor: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/niski-romi-strahuju-od-zime-i-gladi Read More »