Tag Archives: rezolucija Evropskog Parlamenta

14.12.2013, wired-gov.net – Diskriminacija Roma: zaustaviti nelegalna isterivanja i etničko profilisanje, kažu članovi Evropskog Parlamenta

Države EU moraju zaustaviti nelegalna isterivanja romskog naroda i etničko profilisanje, policijsko maltretiranje i kršenja ljudskih prava počinjena nad njima, rečeno je u Parlamentu u neobavezujućoj rezoluciji usvojenoj u četvrtak. Pozivaju se države članice da u strategijama poboljšaju integraciju Roma i izdvoje više sredstava za sprečavanje diskriminacije i male projekte u zajednicama. Izvor (engleski jezik): http://www.wired-gov.net/wg/wg-news-1.nsf/0/21A5CA64310FDBC080257C410027AB2B?OpenDocument Read More »

Vakerin taro Bajram Haliti sebepi leljakeribe i rezolucia tar Evropakoro Parlamenti

Beograd, 10. Marto 2011.berš- O prezidenti ki Romengiri nevimatangiri-informaciakiri agencia Bajram Haliti seljamikergja ki hramome vakerin e TANJUG-oskere leljakeribaske tari Evropakere Parlamentareskiri rezolucija savi arakhela minimum standardia e Romenge ki digra tar Evropakiri unia te šukarkerel pe o pharo Romengoro hali, vakerindor kaj odova si šuru tari Romengiri integracia bizi asimilacia thaj vareso so na valjani te prolongirinel pe. O ... Read More »