Tag Archives: Rroma Vukosavlje

30.5.2014, Slobodna Evropa – E Rroma anθar o Vukosavlje muklepes korrkore pesqe

Pala kaj e barepaya kerdes lenqe baro afsos, e Rroma anθar o Modričko Lug ko Vukosavlje apelisaren te mažutilpes lenqe. Vakaren kaj sa nakhaven len. Xajing: http://www.slobodnaevropa.org/media/video/25404092.html Read More »