Tag Archives: rromano magazini

28.6.2014, romea.cz – Slovakiă-qoro pherdoxahayalo vaši rromani khedin ka legarel plesutno žurnali- nane li odova nafer konkurenciă?

I kancelariă θaro Pherdoxakayalo ki slovakiăqiri RaƷi vaši rromani khedin-USVRK ka avaziqerel plesutno žurnali telal anav Romane Nevipena. Resarin θar kava magazini si te del majbut informacie e komunenqe vi terenesqere buqarnenqe kola lena than ko proektiă vaši rromani khedin. E nevimatanqoro serveri Teraz.sk haberidela kaj USVRK lelă 30.000 EUR vašo dizajn vi žurnalesqoro avaziqeribe θari programa vaši subvencie θari ... Read More »