Tag Archives: Zorea kerde džithanakeriba

14.1.2014. – ERRC: Zorea kerde Romengere džithanakeribe ovena dujfar majbare ki Francia džikote o radže džana pali bikamijabali politika

E Francia-kere radže zorea džithanakerde majbut taro 21.537 romane migrantia ko 2013.berš, majbut taro dujfar taro sahno ko 2012.berš. O serviseskere manuša baši kanuneskoro ikeribe kergje 165 džithanakeriba kola athingje ko 19.380 manuša. Sine 22 džithanakeriba sebepi barijag kola athingje ko 2.157 Roma. O gende, khedime tari rig tari Liga baši manušikane hakoja(LDH) thaj Evropakoro centro baši Romengere hakoja(ERRC) nane ... Read More »