Tag Archives: Agencija za fundamentalna prava

4.11.2013, CNN World – Vreme za odustajanje od romskih mitova

Romi se suočavaju sa perzistentnom diskriminacijom širom Evrope. Izveštaj Agencije Evropske Unije za fundamentalna prava objavljen 2012.god. je naznačio nemaštinju i socijalnu isključenost među Romima u 11 država Evropske Unije, uz visoke nivoe nezaposlenosti (preko 66 procenata) i niske nivoe završavanja drugostepenog školovanja (oko 15 procenata). Izvor (engleski jezik): http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2013/11/04/time-to-drop-the-roma-myths/ Read More »

12.11.2013, europa.eu – Saopštenje za medije Sesilije Malmstrom, EU komesarke za unutrašnja pitanja: Borba protiv zločina mržnje u EU

Ministri, direktori, dame i gospodo, Agencija za fundamentalna prava je odabrala izuzetno važnu temu za ovogodišnju konferenciju – zločin mržnje. Zločini mržnje napadaju samu srž onoga u šta mi kao Evropljani verujemo. Oni potkopavaju vrednosti koje mi držimo za drage, vrednosti koje su sadržane u Sporazumu o Evropskoj Uniji. Poštovanje za ljudsko dostojanstvo, jednakost i ljudska prava. Svaki put kada ... Read More »