Tag Archives: Američki Romi

21.7.2014, Glas Amerike – Američki Romi: između tradicije i asimilacije

Neki pripadnici romske zajednice kažu da ih zapadni svet poznaje samo kroz iskrivljeni objektiv – Holivuda ili njihove vezanosti za kriminal. Medjutim, bogata Romska kultura koja se razvijala tokom 700 godina često prolazi nezabeležena. U poslednjem nastavku našeg serijala o Romima u Americi, govorimo o konfliktu izmedju želje nekih Amerikanaca romskog porekla da očuvaju svoje nasledje i njihovog nastojanja da ... Read More »

22.12.2013, The Daily Beast – Američki cigani su progonjena manjina koja počinje da uzvraća udarac

Milion Roma u Sjedinjenim Državama je naviklo da živi u senkama, ali odskora aktivisti aktivno promovišu osećaj etničkog identiteta. Asimilacija ima smisla za američke Rome koji ne žele da trpe isti progon koji njihovi evropski sunarodnici trpe svakodnevno. Tamo, procenjenih 10 do 12 miliona Roma čini najveću i najsiromašniju manjinsku grupu u svetu, uz nedavna istraživanja koja pokazuju da 90 ... Read More »